خانه


  راهکارهای دیتانت


  نقشه سایت


  پشتبانی آنلاین
 
صفحه اصلی
درباره دیتانت
محصولات و خدمات
راهکارهای جامع
تکنولوژی‌های نوین
مدیریت خدمات
پایگاه دانش
تماس با ما

تگ های RFID عمومی UHF
Lsis
Model 95000018 95000030 95000042
Tag Lsis UHF Tag 95000018 Lsis UHF Tag 95000030 Lsis UHF Tag 95000042
Size 71.4 x 20 (mm) 32 x 18 (mm) 95 x 15 (mm)
Chip XRag2 Monza3 Monza2
Memory  128 Bits  96 Bits  96 Bits
Application General General Air Baggage

Lsis
Model 95000043/65/66 95000067 95000056
Tag Lsis UHF Tag 95000043/65/66 Lsis UHF Tag 95000067 Lsis UHF Tag 95000056
Size 90 x 14 (mm)  31 x 31 (mm) 95 x 3 (mm) 
Chip Monza3/G2XL/G2XM U-Code G2 Monza3
Memory  96 Bits  512 Bits 96 Bits
Application General  CD / DVD Books

Lsis
Model 95000058 95000064 95000080
Tag Lsis UHF Tag 95000058 Lsis UHF Tag 95000064 Lsis UHF Tag 95000080
Size 164 x 3 (mm) 17 x 8 (mm)  94 x 24 (mm) 
Chip Monza3 Monza3 Higgs3
Memory  96 Bits 96 Bits 512 Bits
Application Books Pharmaceutical/e-Pass General

Lsis
Model 95000088 95000089 95000090
Tag Lsis UHF Tag 95000088 Lsis UHF Tag 95000089 Lsis UHF Tag 95000090
Size 80 x 30 (mm)  94 x 16 (mm)  92 x 16 (mm) 
Chip Monza3 Monza3 Monza3
Memory 96 Bits 96 Bits 96 Bits
Application General General General

Lsis
Model SFT-G1201 SFT-G1202 SFT-G1204
Tag Summit UHF Tag SFT-G1201 Summit UHF Tag SFT-G1202 Summit UHF Tag SFT-G1204
Size 90 x 9.9 (mm) 32 x 20 (mm) 86 x 86 (mm)
Chip NXP U-Code NXP U-Code NXP U-Code
Memory  512 Bits  512 Bits  512 Bits
Application General General General

Lsis
Model SFT-G1205 SFT-G1207 SFT-G1210
Tag Summit UHF Tag SFT-G1205 Summit UHF Tag SFT-G1207 Summit UHF Tag SFT-G1210
Size 84 x 10 (mm)  22 x 22 (mm) 90 x 10 (mm) 
Chip NXP U-Code NXP U-Code NXP U-Code
Memory  512 Bits  512 Bits  512 Bits
Application General General General

Lsis
Model SFT-G1212 SFT-G1213 SFT-G1215
Tag Summit UHF Tag SFT-G1212 Summit UHF Tag SFT-G1213 Summit UHF Tag SFT-G1215
Size 49 x 14 (mm) 80 x 35.5 (mm)  34 x 14 (mm) 
Chip NXP U-Code NXP U-Code NXP U-Code
Memory  512 Bits  512 Bits  512 Bits
Application General General General

Lsis
Model SFT-G1217 SFT-G1227 SFT-G1237
Tag Summit UHF Tag SFT-G1217 Summit UHF Tag SFT-G1227 Summit UHF Tag SFT-G1237
Size 30 x 30 (mm)  18 x 18 (mm)  18 x 18 (mm) 
Chip NXP U-Code NXP U-Code NXP U-Code
Memory  512 Bits  512 Bits  512 Bits
Application General General General

Alien
Model ALN-9662 ALN-9640 ALN-9629
Tag Alien UHF Tag ALN-9662 Alien UHF Tag ALN-9640 Alien UHF Tag ALN-9629
Size 70 x 17 (mm) 94.8 x 8.1 (mm) 22.5 x 22.5 (mm)
Chip Higgs3 Higgs3 Higgs3
Memory  512 Bits  512 Bits  512 Bits
Application General General General

Alien
Model ALN-9654 ALN-9634  
Tag Alien UHF Tag ALN-9654G Alien UHF Tag ALN-9634  
Size 93 x 19 (mm)  44 x 46 (mm)  
Chip Higgs3 Higgs3  
Memory  512 Bits  512 Bits  
Application General General  


Impinj
Model E31 J33 L33
Tag Alien UHF RFID Tag - E31 Alien UHF RFID Tag - J33 Alien UHF RFID Tag - L33
Size 92 x 8 (mm) 20 x 8 (mm) 22 x 8 (mm)
Chip Monza3 Monza3 Monza3
Memory 96 Bits 96 Bits 96 Bits
Application General / Air Baggage Pharmaceutical/Asset Pharmaceutical/Asset

Impinj
Model J32 J35 J31
Tag Alien UHF RFID Tag - J32 Alien UHF RFID Tag - J35 Alien UHF RFID Tag - J31
Size 15 x 8 (mm)  11 x 11 (mm) 12 x 12 (mm)
Chip Monza3 Monza3 Monza3
Memory 96 Bits 96 Bits 96 Bits
Application Pharmaceutical/e-Pass Pharmaceutical/e-Pass Pharmaceutical/e-Pass

Impinj
Model F31 F01 B42
Tag Alien UHF RFID Tag - F31 Alien UHF RFID Tag - F01 Alien UHF RFID Tag - B42
Size 32 x 18 (mm)  32 x 18 (mm) 22 x 8 (mm)
Chip Monza3 Monza3 Monza4
Memory 96 Bits 96 Bits 96 Bits
Application General / Asset General / Asset General / Asset

Impinj
Model E42 H32 H42
Tag Alien UHF RFID Tag - E42 Alien UHF RFID Tag - H32 Alien UHF RFID Tag - H42
Size 68 x 19 (mm)  46 x 46 (mm) 46 x 46 (mm)
Chip Monza4 Monza4 Monza4
Memory 96 Bits 96 Bits 96 Bits
Application General General General

موضوعات مرتبط
کلیه حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به فنآوری های نوین دیتانت است. | شرایط و مقررات استفاده | حریم شخصی کاربران | موافقتنامه خدمات
.Copyright © 2002-2009 Datanet Hi-Tech Co., All rights reserved