چشم انداز و مأموریت
 چشم انداز شرکت مهندسی دیتانت (Vision)

 قرارگیری در صدر شرکت های ارائه دهنده تجهیزات و راهکارهای RFID در ایران


 مأموریت سازمانی شرکت مهندسی دیتانت (Mission)

 مشاوره، فروش، طراحی و اجرای راهکارهای مبتنی بر RFID در ایران کلیه حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت مهندسی دیتانت است. | شرایط و مقررات استفاده | حریم شخصی کاربران | موافقتنامه خدمات
.Copyright © 2002-2009 Datanet Engineering Co., All rights reserved