موافقتنامه خدمات

متقاضی: در این موافقتنامه، ارسال کننده فرم الکترونیکی و کسی که به هر نحو درخواست دریافت هرگونه خدمات از شرکت مهندسی دیتانت را درارا می باشد و یا قبلا از شرکت مهندسی دیتانت خدمات گرفته و درحال استفاده می باشد و بطور کلی هر شخص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از خدمات شرکت مهندسی دیتانت استفاده می نماید، متقاضی تلقی می گردد.

شرکت مهندسی دیتانت: در این موافقتنامه از شرکت داده شبکه پاسارگاد ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت 348931، ارائه دهنده خدمات مرتبط با اینترنت، وب و نرم افزار با عنوان شرکت مهندسی دیتانت نام برده شده است.

مهندسی دیتانت علامت تجاری ثبت شده شرکت داده شبکه پاسارگاد ایرانیان می باشد و تمام حقوق آن متعلق به این شرکت می باشد. هرگونه سوء استفاده از این نام توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

خدمات: منظور از خدمات در این موافقتنامه کلیه خدمات مربوط به وب سایتها، نرم افزارهای جامع تحت ویندوز و وب، بانکهای اطلاعاتی، خدمات شناسایی و ردیابی، ترانک باز تترا و همچنین خدمات وب سایتهای شرکت مهندسی دیتانت و سرویس دهنده ها، سرورهای اختصاصی، مجوزها و گواهینامه های نرم افزاری و اینترنتی و سایر خدمات مرتبط که شرکت مهندسی دیتانت آنها را بپذیرد می باشد.

در این موافقتنامه کلیه شرایط و مقررات مربوط به متقاضی، شامل نمایندگان شرکت مهندسی دیتانت نیز می شود.


۱. در صورت تصمیم به واگذاری هر نوع از خدمات و یا فروش مجدد محصولات یا خدمات شرکت مهندسی دیتانت توسط متقاضی به شخص دیگر، شرکت مهندسی دیتانت باید کتباً در جریان قرار گیرد و اعلام موافقت شرکت مهندسی دیتانت با آن الزامی می باشد. ضمناً تمام شرایط این موافقتنامه بایستی توسط واگذارنده، به متقاضی جدید منتقل گردد و متقاضی جدید ضمن ارائه مشخصات صحیح، تمام این شرایط را می پذیرد. در مورد تکنولوژی های نوین و یا سایر فعالیت ها و تجهیزاتی که این شرکت نمایندگی آن ها را بر عهده دارد شرایط این موافقت نامه ها بایستی مورد قبول شرکت اصلی نیز باشد.

۲. مسئولیت استفاده از نامهای دامنه و فضای وب دریافتی و تمام مطالب و تصاویر و اطلاعات موجود در وب سایتها و یا فولدرها، سرویس دهنده های اختصاصی یا سایر خدمات دریافتی متقاضی از شرکت مهندسی دیتانت و همچنین مبادله اطلاعات از وب سایتها، پست الکترونیک، پورتهای سرویس دهنده و یا بانکهای اطلاعاتی و امثال آن که به هر نحو با خدمات دریافتی متقاضی مرتبط باشد بر عهده متقاضی می باشد.

۳. در طول استفاده از خدمات شرکت مهندسی دیتانت، کلیه اطلاعیه ها، اخبار مرتبط، اعلام مهلت تمدید، کلمات عبور یا رمز، اطلاعات مالی و سایر اطلاعات از این دست تنها به آدرس پست الکترونیک متقاضی که در زمان ثبت نام در وب سایت شرکت مهندسی دیتانت و یا قسمت مشخصات و یا به هر نحو از سوی متقاضی اعلام شده ارسال می گردد، در صورتی که متقاضی هیچ آدرس پست الکترونیک (ایمیل)ای اعلام ننماید و یا آدرس اعلام شده ناقص و غیر قابل استفاده یا اشتباه باشد مسئولیت بروز هر گونه مشکل ناشی از آن بر عهده متقاضی می باشد.

۴. در صورت ایجاد هر گونه اختلال یا خرابکاری در سرویس دهنده ها و یا سایر خدمات شرکت مهندسی دیتانت از سوی متقاضی و یا فایلهای مربوط به متقاضی، متقاضی ضمن جبران خسارت، مسئولیت آن را بر عهده می گیرد و شرکت مهندسی دیتانت می تواند از ارائه خدمات به متقاضی خودداری نماید و در این حالت هیچ وجهی به متقاضی عودت نمی گردد.

۵. متقاضی متعهد می گردد هیچ نوع سوءاستفاده از خدمات شرکت مهندسی دیتانت ننماید. به عنوان مثال ارسال هرزنامه، استفاده از سرویس دهنده به عنوان پروکسی و اعمالی از این قبیل، سوءاستفاده تلقی می گردد و شرکت مهندسی دیتانت می تواند از ارائه خدمات به متقاضی خودداری نماید و در این حالت هیچ وجهی به متقاضی عودت نمی گردد و مسئولیت سوء استفاده بر عهده متقاضی می باشد.

۶. متقاضی شخصاً جوابگوی ادعا و شکایت هر شخص حقیقی و حقوقی ثالثی در ارتباط با خدمات دریافتی خواهد بود.

۷. متقاضی باید دقت کامل در نگهداری از کلمات عبور و رمز خود را داشته باشد و شرکت مهندسی دیتانت توجه متقاضی را به این نکته جلب می نماید که دارنده کلمه عبور و رمز، امکان تغییر در مشخصات و آدرس پست الکترونیک و یا خرید را دارد.

۸. متقاضی متعهد می گردد مشخصات صحیح ارائه نماید و هرگونه تغییر در مشخصات از جمله تغییر در آدرس، تلفنها، پست الکترونیک و امثال آن را سریعاً از طریق بروزرسانی در وب سایتهای شرکت مهندسی دیتانت و یا اعلام کتبی به شرکت مهندسی دیتانت اطلاع دهد و در غیر اینصورت مسئولیت عواقب آن بر عهده متقاضی می باشد.

۹. نگهداری از اطلاعات و مشخصات فردی ارائه شده توسط متقاضی بر عهده شرکت مهندسی دیتانت می باشد و شرکت مهندسی دیتانت این اطلاعات را فاش نمی سازد مگر در حد قانون و یا بنا به درخواست مراجع قضایی و قانونی مربوطه. ولی اطلاعات مربوط به متقاضی در حد مشخص شده در مراکز ثبت دامنه در اینترنت و بخش whois، ثبت و ارائه میگردد و متقاضی اعتراضی به این مورد ندارد.

۱۰. شرکت مهندسی دیتانت امکان تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات وب سایتهای میزبانی شده در سرورهای شرکت را بطور کامل در اختیار متقاضی قرار می دهد، لذا متقاضی خود شخصاً موظف به تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات و فایلهای خود می باشد و چنانچه به هر دلیلی اطلاعات مربوط به متقاضی از بین برود و امکان بازیابی آن نباشد شرکت مهندسی دیتانت مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۱۱. واگذاری کلمات عبور و رمز به هر عنوان به شخص دیگری غیر مجاز می باشد.هیچ نام دامنه ای بعد از ارسال درخواست ثبت، قابل تغییر نخواهد بود و برای تغییر باید نام جدیدی ثبت شود که هزینه مربوط به آن جداگانه دریافت می شود.

۱۲. در صورتی که نام دامنه درخواست شده توسط متقاضی به هر دلیل توسط شخص حقیقی یا حقوقی دیگری ثبت شده باشد، مبلغ پرداختی بابت نام دامنه و متعاقباً سرویس میزبانی احتمالی مربوط به آن عودت می شود و یا با هزینه معادل نام دیگری با انتخاب متقاضی ثبت می گردد.

۱۳. مهلت تمدید خدمات و نامهای دامنه قبل از تاریخ انقضا و خاتمه آنها می باشد و این تاریخ برای نامهای دامنه تاریخ مشخص شده به عنوان زمان خاتمه در گزارش دهنده های whois رجیسترارهای مربوط و برای سایر خدمات تاریخ اعلام شده از سوی شرکت مهندسی دیتانت می باشد و در صورت عدم تمدید هر نوع از خدمات از جمله نامهای دامنه قبل از تاریخ انقضاء، مسئولیت هرگونه مشکل احتمالی بر عهده متقاضی می باشد و در صورت پرداخت هر نوع وجهی بابت تمدید، متقاضی باید تایید دریافت آن را از شرکت مهندسی دیتانت بخواهد. متقاضی می تواند در هر زمان تاریخ خاتمه خدمات دریافتی را از شرکت مهندسی دیتانت استعلام نماید.

۱۴. در صورت عدم وصول وجه پرداختی متقاضی بابت هر نوع از خدمات توسط شرکت مهندسی دیتانت و یا عدم اطلاع از وصول آن، این شرکت می تواند تا زمان دریافت آن وجه و یا اطلاع از وصول آن از ارائه خدمات به متقاضی خودداری نماید و در هر زمان وجه مورد نظر را مطالبه نماید و متقاضی موظف به پرداخت آن خواهد بود. هر گونه وجه واریز شده به حسابهای بانکی شرکت مهندسی دیتانت باید به شرکت اعلام شود و صرف واریز وجه بدون اطلاع رسانی، قابل قبول نخواهد بود و برای اطلاع ارائه تصویر فیش بانکی الزامی است.

۱۵. در صورت پرداخت هر گونه چک بابت خدمات تا زمان وصول کل مبلغ آن چک و هزینه کامل خدمات دریافتی، مبلغ مورد نظر پرداخت نشده تلقی می گردد.

۱۶. در صورت عدم پرداخت وجه چک پرداختی توسط متقاضی از جانب بانک مربوطه به هر دلیلی متقاضی موظف می باشد ضمن پرداخت مبلغ مورد نظر در اسرع وقت، مبلغ معادل ۱۰ درصد از وجه چک را به عنوان کارمزد امور مالی به شرکت مهندسی دیتانت پرداخت نماید.

۱۷. در صورت عدم پرداخت وجه مربوط به هر یک از خدمات دریافتی متقاضی تا حداکثر پانزده روز، حقوق متقاضی نسبت به خدمات درخواستی لغو می گردد و در اینصورت شرکت مهندسی دیتانت می تواند هر یک از خدمات قبلی دریافت شده توسط متقاضی را لغو نماید.

۱۸. در صورت واریز وجه به حساب کاربری مربوط به متقاضی در وب سایت های شرکت مهندسی دیتانت از سوی متقاضی و انصراف از خرید محصولات یا خدمات بعد از واریز و قبل از انجام هر خریدی، شرکت مهندسی دیتانت وجه مربوطه را پانزده روز بعد از اعلام کتبی انصراف با کسر بدهی های احتمالی قبلی و پس از کسر ۱۰ درصد کارمزد به متقاضی عودت می نماید. در مورد نمایندگان باید جمع خریدهای قبلی به حد نصاب تعیین شده برای نمایندگی رسیده باشد در غیر اینصورت قبل از عودت وجه تخفیفهای قبلی کسر می گردد.

۱۹. کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به نرم افزارها، اطلاعات، تصاویر، وب سایتها و خدمات مربوط به وب سایتهای شرکت مهندسی دیتانت برای شرکت مهندسی دیتانت محفوظ می باشد و هر گونه کپی برداری و یا سوء استفاده و استفاده بدون اطلاع و اجازه مکتوب شرکت مهندسی دیتانت و یا استفاده خلاف عرف ممنوع می باشد و متخلف ضمن قبول مسئولیت آن، موظف به جبران خسارت ناشی از آن می باشد.

۲۰. ارائه خدمات یا نرم افزار های رایگان باعث ایجاد حقی برای متقاضی یا شخص ثالث نخواهد بود و در صورت لزوم، شرکت مهندسی دیتانت می تواند با صلاحدید خود از ارایه خدمات رایگان به متقاضی خودداری نماید.

۲۱. هرگونه سوءاستفاده از نام شرکت مهندسی دیتانت و خدمات مرتبط ممنوع می باشد.

۲۲. متقاضی متعهد به رعایت قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، قوانین بین المللی مرتبط با خدمات و همچنین مقررات مراکز متولی مرتبط از جمله مراکز ثبت دامنه (رجیستری ها و رجیسترارها)، شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای پیامک و همچنین شرکت مهندسی دیتانت می باشد و مسئولیت هر گونه تخلف بر عهده متقاضی می باشد.

۲۳. رعایت کلیه موارد بالا برای متقاضی و نمایندگان شرکت مهندسی دیتانت الزامی است و درخواست استفاده از هر نوع خدمات یا محصولات شرکت مهندسی دیتانت به هر نحو الکترونیکی یا غیرالکترونیکی به منزله قبول کلیه شرایط فوق از سوی متقاضی و نماینده می باشد و با اعلام درخواست نمایندگی به هر نحو، نماینده شرایط فوق را می پذیرد و متعهد می شود ضمن رعایت آنها تمام موارد را به اطلاع کاربران و مشتریان خود نیز برساند.

کلیه حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت مهندسی دیتانت است. | شرایط و مقررات استفاده | حریم شخصی کاربران | موافقتنامه خدمات
.Copyright © 2002-2009 Datanet Engineering Co., All rights reserved