تجهیزاتRFID - محصولاتRFID
LS Industrial Systems - LSis - Products
  تگ های RFID عمومی فرکانس UHF
  تگ های RFID  مخصوص فلز UHF
  تگ های RFID عمومی فرکانس HF
  تگ های RFID اکتیو 
  ریدرهای  RFID فرکانس UHF
  ریدرهای RFID فرکانس HF
  ریدرهای RFID اکتیو
  ریدرهای قابل حمل RFID
  پرینترهای RFID
  تجهیزات RFID اختصاصی مدیریت کتابخانه

Summit Co. Ltd. Products
  تگ های RFID عمومی فرکانس UHF
  تگ های RFID  مخصوص فلز UHF
  تگ های RFID عمومی فرکانس HF
  تگ های RFID اکتیو 
  ریدرهای  RFID فرکانس UHF
  ریدرهای RFID فرکانس HF
  ریدرهای RFID  اکتیو
  ریدرهای قابل حمل RFID
  کیت های آموزشی RFID
  تجهیزات RFID اختصاصی مدیریت بیماران

Alien Technology Products

  تگ های RFID عمومی فرکانس UHF
  ریدرهای  RFID فرکانس UHF
  کیت های آموزشی RFID

Impinj Products
  تگ های RFID عمومی فرکانس UHF
  ریدرهای  RFID فرکانس UHF
  کیت های آموزشی RFIDکلیه حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شرکت مهندسی دیتانت است. | شرایط و مقررات استفاده | حریم شخصی کاربران | موافقتنامه خدمات
.Copyright © 2002-2009 Datanet Engineering Co., All rights reserved