خانه


  راهکارهای دیتانت


  نقشه سایت


  پشتبانی آنلاین
 
صفحه اصلی
درباره دیتانت
محصولات و خدمات
راهکارهای جامع
تکنولوژی‌های نوین
مدیریت خدمات
پایگاه دانش
تماس با ما

حریم شخصی کاربران

شرکت مهندسی دیتانت به حفظ اسرار خصوصى و شخصى شما متعهد است.

شرکت مهندسی دیتانت اطلاعات شخصى شما را به دیگران نمى فروشد، مبادله نمى نماید و اجاره نمى دهد.

کلیه اطلاعات جمع آورى شده توسط شرکت مهندسی دیتانت به صورتى ایمن نگهدارى مى گردند.

شرکت مهندسی دیتانت حق شما را در دسترسى به اطلاعات شخصى که درباره شما گردآورى کرده ایم و نیز انجام هر گونه تغییرات در آنها بنابه صلاحدید شخصى شما را در هر زمـان محترم مى شمارد.

اطلاعاتى که شرکت مهندسی دیتانت درباره کاربران پایگاه اینترنتی جمع آورى مى نماید تنها با اهداف پژوهشى و فعالیتهاى بازاریابى با کسب اجازه بکار می برد. یافته هاى تحقیقات تنها بشکل انبوه به شرکت مهندسی دیتانت و واحدهاى مربوطه گزارش مى شوند. اطلاعاتى که بصورت شخصى قابل شناسائى باشند، مگر با اجازه فرد، گزارش نمى شود.

شرکت مهندسی دیتانت حق شما را در خروج از هرگونه پژوهش مصرفى انجام شده و در حال انجام در هر زمان محفوظ و محترم مى شمارد.

شرکت مهندسی دیتانت گاه به گاه، با ارسال پست الکترونیکى اطلاعاتى را که مفید تشخیص مى دهد، از جمله اطلاعات درباره کالاها و خدمات جدید را به اطلاع شما مى رساند. سیاست ما اینست که تنها براى مشتریانى که اجازه مى دهند، نامه الکترونیکی ارسال کنیم و در هر نامه الکترونیکی آموزش هائى در رابطه با نحوه خروج از لیست مخاطبین پست الکترونیکى خود گنجانده ایم.

ما الگوى ترافیک کلیه پایگاههای اینترنتی متعلق به شرکت مهندسی دیتانت را پیگیرى مى نمائیم. شرکت مهندسی دیتانت ممکن است از یکى از امکانات مرورگر شما بنام «کوکى» استفاده کند. از کوکى بخودى خود نمى توان براى شناسائى شما و سایر کاربران بهره برد. آنها تنها قادرند هنگامیکه از پایگاه ما دیدن مى کنید کامپیوتر شما را براى دستگاه سرور ما آشنا و راهنمایى کنند.

اگر شرکت مهندسی دیتانت تصمیم به تغییر سیاست خود در زمینه اطلاعات خصوصى بگیرد شما را از طریق نامه الکترونیکی یا پایگاه اینترنتی شرکت مهندسی دیتانت مطلع خواهد نمود.

موضوعات مرتبط
کلیه حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به فنآوری های نوین دیتانت است. | شرایط و مقررات استفاده | حریم شخصی کاربران | موافقتنامه خدمات
.Copyright © 2002-2009 Datanet Hi-Tech Co., All rights reserved